SEARCH
 

LiveBaby

LiveBaby biedt een no-nonsense camera volgsysteem voor couveuse baby's. Het systeem stelt ouders in staat, om op een veilige manier van afstand de baby te observeren.

LiveBaby is gemaakt voor ouders en familie van bijvoorbeeld een te vroeg geboren baby. Het is natuurlijk niet fijn, wanneer uw baby op afstand in het ziekenhuis ligt en uzelf thuis zit. We proberen de situatie te verzachten door middel van het LiveBaby systeem. LiveBaby zorgt ervoor dat u op afstand naar uw baby kunt kijken. Een camera in het ziekenhuis, gericht op uw baby, zorgt ervoor dat u uw baby altijd kunt zien. Alleen personen die u de bevoegdheid geeft om mee te kijken, kunnen uw baby zien en uw baby is voor andere personen en gebruikers niet zichtbaar.

Momenteel draait het LiveBaby systeem in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in 's-Hertogenbosch. Voor meer informatie bezoek www.livebaby.nl